Portólio služieb

Podľa navrhnutého marketingového mixu pripravíme kreatívne komunikačné prvky, ktoré ponuku Vašej spoločnosti predstavia Vašim zákazníkom. Vyrobíme video, TV, rádio spot, propagačný rozhovor, či inštruktážne video.