Deň detí 2011

2011.


Foto


Video

Medzinárodný deň detí 2011 sme prežili v spoločnosti BEL SLOVENSKO a. s. a OC Zemplín.

Obidve podujatia zastrešila naša agentúra. Zabezpečili sme program a postarali sme sa aj o to, aby sa o podujatiach dozvedela verejnosť prostredníctvom regionálnych médií.

Z oboch podujatí pripájame niekoľko pekných fotografií.

foto: (c) Vladimír Bučko